Oorsprong en ontwikkeling

IMG_1053.JPG

Ilse Middendorf tijdens een adembehandeling

De Ervaarbare adem   

 

Ilse Middendorf zocht in haar werk als gymnastieklerares naar de essentie van beweging en kwam daarbij op de adem uit. Zij ontwikkelde een ademleer die zij de ‘ervaarbare adem’ noemde en stichtte een instituut. Decennia lang deed ze empirisch onderzoek naar de relatie tussen adem en beweging en verwoordde zo, samen met haar leerlingen, de zogenaamde ‘ademwetmatigheden’. Het citaat hierboven'Adem is beweging en beweging is ademen', is daarvan een voorbeeld. 

De Innerlijke adem   

 

Ilse Middendorf borduurde voort op de inzichten van haar ademleraar Cornelis Veening, een Nederlandse zanger die in Berlijn in samenwerking met de Jungiaanse therapeut Heyer tot het inzicht kwam dat de adem de brug vormt tussen lichaam en geest. Terrein van hun onderzoek was wat zij noemden de innerlijke adem. In oude culturen werd deze gezien als de behuizing van de ziel. Het vanzelfsprekende contact daarmee was voor de moderne mens verloren gegaan, meende hij.   

'Adem is beweging en beweging is ademen'.

Deze zin is kenmerkend voor het ademwerk van de Duitse Ilse Middendorf.

 

Zij leefde van 1910 tot 2009 en was zich als kind al bewust van het belang van de adem. Ze werd gymnastieklerares en stapte daarmee in een traditie van vrouwen die in bewegen een weg zagen naar bevrijding uit het keurslijf en een betere gezondheid.

Er waren nauwe banden met dans en muziek. Vrouwen als Bess Mensendieck en Elsa Gindler zijn opgegroeid in deze traditie.

‘Het doel is de mens zélf, de ontplooiing van zijn mogelijkheden en het leren kennen van zijn kracht. Zowel bij gezonde als zieke mensen richten we ons op hun innerlijke ontwikkeling. Dit werk biedt vele mogelijkheden, bijna zoveel als er mensen zijn’.

Cornelis Veening, grondlegger

De adembehandeling

   

Om de weg naar deze innerlijke adem weer te openen ontwikkelde Veening meditatievormen en de adembehandeling. Hij liet zich daarbij inspireren door Taoistische inzichten over de krachten in het lichaam, zoals die staan afgebeeld op een oud Chinees kleitablet,

Nei Ging Tu.

In de adembehandeling, zoals die door Veening is ontwikkeld, wijst de hand van de behandelaar de liggende of zittende mens de weg naar de innerlijke adem. In een gesprek worden de ervaringen die daarin worden opgedaan onder woorden gebracht.

Neijingtu_from_KamLanKoon-400x902_2x cop

Ademen doe je met je hele lijf   

 

Diet Sijmons ( 1947) verdiepte zich in Duitsland in dit ademwerk gedurende vele jaren, bij leerlingen van Ilse Middendorf en Cornelis Veening. Sinds 2008 begeleidt zij als adempedagoog mensen in haar praktijk en geeft zij workshops en cursussen. Ook biedt ze een ademscholing aan voor mensen die zich met deze vorm van ademwerk willen verbinden en de adem in hun (lichaamsgerichte) beroep willen integreren.

Voor haar is de adem een concreet en alledaags werk-en onderzoeksterrein. Ze draagt graag uit hoe de werking en werkzaamheid van de adem goed te begrijpen zijn vanuit de anatomie en de fysiologie. 'Ademen doe je met je hele lijf' is haar lijfspreuk.

Ze volgt recente wetenschappelijke inzichten op het gebied van neuropsychologie en neurobiologie met grote interesse en integreert dat in haar werk.   

 

De Ademwerkplaats   

 

Veening en Middendorf zagen de adem, met name de innerlijke adem, als een onderzoeksterrein, een werkveld waar elke dag nieuwe dingen te beleven zijn, een groot avontuur.

De docenten van de Ademwerkplaats, allen leerlingen van Diet Sijmons, stappen in deze traditie en gaan met elkaar dit avontuur aan. Steeds weer onderzoekend hoe de persoonlijke ademervaringen in de uitwisseling kunnen bijdragen aan ieders persoonlijke ontwikkeling.

Eindexamen Genevieve Stebbins in New York (1909)

1908 eindexame adem.jpg